Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

 

Z przyjemnością informujemy, że projekt Biura Architektonicznego arch. Zbigniew Patalas znalazł się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, oś priorytetowa 19, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. 

 

W ramach Funduszy Norweskich i Funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

 

Projekt Biura Architektonicznego arch. Zbigniew Patalas „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii produkcji lekkiej konstrukcji stalowej budynku.” ma na celu zwiększenie konkurencyjności Biura Architektonicznego arch. Zbigniew Patalas poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lekkich ocynkowanych profili stalowych, które to profile stanowią konstrukcję stalową budynku.

 

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie innowacji w porównaniu do technologii, produktu i rozwiązania tradycyjnego budownictwa murowanego.

 

Wartość projektu 1 605 400,00  PLN

Wartość dofinansowania  212 830,79 EUR   

 

Czas realizacji  projektu 01.01.2022 - 31.03.2024 

 

www.norwaygrants.org