Biuro prowadzi swoją  działalność  w branży projektowania architektonicznego nieprzerwanie od 1992 roku.

 

Właściciel:  arch. Zbigniew Patalas jest 

absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

 

Uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej posiada od 1988 roku i jest członkiem  Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP .

 

 

Pracownia oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania architektonicznego poczynając od analiz wykonalności inwestycji i chłonności terenu poprzez koncepcje urbanistyczno-architektoniczne po wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze.