Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, niniejszym publikuje pytania i odpowiedzi.

 Zestaw 1 - opublikowano 28.02.2022